Nabídka služeb

Prevence

Naše klienty objednáváme na pravidelné půlroční preventivní prohlídky, kde se zaměřujeme na úroveň dentální hygieny, zjišťujeme přítomnost zubního kazu, zubního kamene, zánětu dásní a jiných postižení, zhotovujeme rentgenové snímky včetně panoramatických a stanovujeme případný léčebný plán. Poté následuje domluva s klientem, vyslechnutí jeho požadavků a diskuse o alternativách léčby včetně cenového plánu.

Dentální hygiena

Plně se ztotožňujeme s názorem, že zubní hygiena je prioritní záležitostí. V naší ordinaci na ni klademe velký důraz, snažíme se společně s hygienistkou klientům vysvětlit a naučit je, jak o zuby pečovat a omezovat tak negativní vlivy mikrobiálního povlaku na minimum. Pravidelné a správné čištění povlaku vede ke zdravým dásním, ke chrupu bez kazů a jeho komplikací a ve výsledku potom i k minimalizování finančních výdajů za zubní ošetření. V neposlední řadě je třeba uvést, že dobrá úroveň ústní hygieny je podmínkou pro kvalitní ošetření, v prostředí krvácející dásně a nánosů plaku zubař nemůže kvalitně pracovat. Z mnohaleté zkušenosti víme, že jen opakované kontroly a neustálá motivace klienta ke správné ústní hygieně, vede k úspěchu.

Výplně

Po odstranění zubního kazu musí být zub opatřen výplní. Zhotovujeme bílé výplně /fotokompozita/, které jsou vysoce estetické a při správném postupu vypadají jako přirozený zub. Fotokompozita jsou vytvrzena modrým světlem a mohou se tak okamžitě zatěžovat.V určitých případech zhotovujeme i amalgámové výplně z kvalitního dózovaného kapslového amalgámu. Amalgám je ovšem materiál neestetický a hodí se jen do zadních úseků chrupu.

Ošetření kořenových kanálků (endodoncie)

Jedná se o ošetření kanálků uvnitř zubu. Za normálních okolností je v kořenových kanálcích přítomna živá zubní dřeň (lidově „nerv“). Následkem zubního kazu, úrazu nebo jiného poškození zubní dřeně může dojít ke vzniku infekce uvnitř kanálku, to se projevuje velmi silnou bolestí, později může dojít i k otoku. V těchto případech provádíme ošetření kořenového kanálku, které je naprosto zásadní pro další fungování zubu. Jedná se o velmi náročné ošetření, které se musí provést pečlivě a důkladně proto, aby celá vnitřní část kořene byla zbavena infekce a minimalizovalo se riziko reinfekce v budoucnu, tzv. „váček“, což může vést k bolestivým komplikacím a ztrátě zubu.

Zub s dobře ošetřenými kanálky může bezproblémově sloužit dál, měl by být ale, zvláště v případě stoliček, náležitě vyztužen a opatřen korunkou, aby se zabránilo jeho rozlomení.Toto ošetření se dnes, díky velkému a rychlému pokroku ve stomatologii, provádí za pomoci velmi drahých přístrojů a nástrojů a je značně časově náročné, čemuž odpovídá i finanční náročnost výkonu.

Ošetření dětí

Naše ordinace pečuje o početnou skupinu malých pacientů a dětí do 18 let. Je ideální, když rodiče přivádějí své děti k první preventivní prohlídce už po prvním roce života. Dítě si tak může postupně zvykat na prostředí zubní ordinace a na samotné vyšetření. Snažíme se rodiče naučit, jak mohou pečovat o chrup svých dětí, jak jim čistit zuby – to vše proto, aby se nám podařilo udržet kompletní dočasný chrup vpořádku do přirozené výměny za chrup stálý. Pravidelné preventivní prohlídky nám umožňují odhalit zubní kazy a další problémy v počínajících stadiích, takže se ošetření malého dítěte nemusí nutně stát noční můrou pro všechny zúčastněné.

V rámci preventivních opatření nabízíme pro děti i tzv. pečetění fissur. Je to výkon, který se provádí po prořezání šestek /v cca 6 letech/ a sedmiček /v cca 12 letech/. Pokud zjistíme, že mají stoličky hluboké rýhy a jamky, ze kterých se při čištění obtížně odstraňuje povlak a je zde tudíž značné riziko vzniku zubního kazu na kousací plošce zubu, zub důkladně očistíme a jamky „zalijeme“ řídkým fotokompozitním materiálem. Toto ošetření se provádí pouze na zubech bez kazu, při dobré spolupráci dítěte je nepříliš časově náročné a pro dítě je naprosto nebolestivé.Při ošetřování dětí klademe maximální důraz na spolupráci s rodiči, v naší praxi ošetřujeme mnoho let celé rodiny. Pokud má rodič dobrou úroveň ústní hygieny, je pravděpodobné, že dobrá hygiena bude zajištěna i u dítěte. Je dobré vědět, že malé dítě si v žádném případě není schopno vyčistit zuby kvalitně samo. Zkušenosti ukazují, že toho není schopno /zvláště bez důkladné instruktáže u hygienistky/ ani dítě desetileté. Z těchto důvodů v současné době registrujeme pouze děti našich klientů nebo rodiče společně s dětmi, nikoli jen děti samotné.

Protetika

V naší ordinaci zhotovujeme celé spektrum protetických prací. Jsou to jednak fixní /pevné/ náhrady – korunky a můstky, které nahrazují ztracené zubní tkáně nebo i celé zuby. Klienti po nás ve většině případů vyžadují vysoce estetické práce, proto v současnosti zhotovujeme téměř výhradně metalokeramické a celokeramické korunky a můstky.Pokud nelze situaci vyřešit jinak, zhotovujeme klientům snímatelné náhrady, a to částečné nebo celkové.V dnešní době se chybějící zuby běžně nahrazují zubními implantáty, což je řešení sice finančně náročnější, ale o mnoho komfortnější.

Bělení zubů, Air flow

Pro naše klienty zajišťujeme bělení zubů metodou domácího bělení za použití individuálních nosičů. Bělení zubů by měla předcházet důkladná instruktáž ústní hygieny, klientovi se podle otisku zhotoví individuální nosič, do kterého si klient sám doma na určitou dobu aplikuje bělící gel. Pravidelné kontroly u zubaře během bělící procedury jsou nutností.V některých případech je nutné provést tzv. vnitřní bělení zubu /většinou pouze jednoho/. Jedná se o zuby nevitální („mrtvé“), které změnily barvu a zejména v předním úseku chrupu mohou být estetickým problémem. V tomto případě aplikujeme opakovaně přímo do korunkové části speciální přípravek, který zub vybělí. Podmínkou je ovšem dobře ošetřený kořenový kanálek, většinou je třeba znovu provést ošetření kanálku před vnitřním bělením.Air flow /pískování/ je metoda odstranění pigmentací ze zubů pomocí speciálního přístroje, ze kterého je hnána pod tlakem voda s jemným práškem, čímž se dosahuje dobrých výsledků při odstranění pigmentací i z nepřístupných prostor. Dobře se dají odstranit pigmenty způsobené kávou, čajem, vínem atd., air flow nedoporučujeme kuřákům, u kterých se pigmentace vytvoří poměrně rychle znova. Před pískováním vyžadujeme velmi dobrou ústní hygienu.

Parodontologie

Naše pracoviště se specializuje na léčbu v oboru parodontologie /zánět dásní a parodontosa/, nabízíme komplexní péči na odborné úrovni.Onemocnění parodontu patří k nejčastějším onemocněním dutiny ústní, zánětem dásní a parodontitidou trpí až 90% populace. Parodontitida je také jednou z nejčastějších příčin ztráty zubů.Ve většině případů je příčinou tohoto onemocnění dlouhodobě nesprávné odstraňování povlaků z povrchu zubů, tedy nedokonalá hygiena, což vede nejprve k zánětu dásní, jehož projevem je nebolestivé krvácení z dásní například při čištění zubů, později zánět postihne i kost a dochází k úbytku kosti kolem zubu, což může vést k jeho viklavosti a případně i ztrátě. Naše klienty upozorňujeme, že se dlouhé roky nemusí dít nic dramatického do té doby, než pacient zjistí viklavost zubů – a zde už může nastat závažný problém, v některých případech již není možné zub či zuby zachránit.Účinnou léčbou zánětu dásní je provádění správné ústní hygieny, dásně přestanou krvácet a onemocnění dále nepokračuje. Pokud u klienta již diagnostikujeme úbytek kosti, je třeba zahájit komplexní léčbu. Ta se skládá z hygienické fáze /individuální nácvik ústní hygieny a pravidelné kontroly u hygienistky/, z čištění parodontálních kapes okolo kořenů zubů pomocí speciálních nástrojů a přístrojů. Někdy je nutná i léčba antibiotiky.Do parodontologické léčby patří i chirurgické výkony, které na našem pracovišti provádíme. Jedná se o chirurgickou léčbu parodontálních kapes, náhradu ztracené kosti, někdy je třeba řešit nesprávné úpony slizničních řas, např. retní uzdičky či malé množství dásně kolem zubu.
Léčbu onemocnění parodontu nabízíme i pacientům registrovaným u jiných praktických zubních lékařů, stačí pouze doporučení od vašeho zubaře.